DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historické Budějovice

Buděj(ovi)cké povídky

Jeden příběh z dob C. k. neboli  Párková aféra

Mezi českým a německým obyvatelstvem docházelo k různým třenicím, zvláště ve volbách, kdy si němci různými zásahy zajišťovali volební vítězství: volili za mrtvé, na cizí jména, za osoby dávno odstěhované. Různé politické události vedly pak mnohdy k větším demonstracím. Pak se obyčejně povolávalo vojsko aby ve městě zavládl klid. K velkým demonstrancím došlo v r.1905, kdy byla vyhlášena generální stávka. V předvečer manifestace vyklidilo vojsko náměstí a městem procházely hlídky. Vojáci byli příslušníky pražského 28. pluku, který byl v Budějovicích posádkou. Německý purkmistr Josef Taschek jim nabídl pohoštění na dvoře radnice, odkud se šířila vůně ohřátých párků. Všichni vojáci svorně toto pohoštění odmítli. Tak došlo k známé "párkové aféře", o níž se ještě dlouho mluvilo, lidé se takto v Budějovicích zdravili po mnoho let. Pražští osmadvacátníci byli na svůj čin hrdí a ještě po létech se účastníci sjížděli do města.

                       Takže Budějčáci- Tě párek